Er bestaan verschillende manieren om iPS-cellen te maken. De MSiPS Biobank gebruikt bloedcellen van deelnemers met- en zonder MS als bron voor het maken van de iPS-cellijnen. De bloedcellen worden in kweek gebracht en vervolgens blootgesteld aan herprogrammerings-factoren die de cellen terugbrengen naar een primitief voorloper stadium. In dit voorloper stadium zijn de cellen ‘pluripotent’; ze kunnen – onder de juiste omstandigheden – omgezet worden tot elk gewenst celtype van het lichaam. iPS-cellen kunnen in principe oneindig doorgezet worden in kweek en gebruikt worden voor het bestuderen van uiteenlopende cellulaire processen.