iPS-cellen zijn kunstmatig geherprogrammeerde lichaamscellen met stamcel-achtige kenmerken. iPS-cellen komen in de natuur niet voor, maar zijn zeer geschikt voor wetenschappelijk onderzoek omdat ze in het laboratorium tot bijna elk gewenst celtype van het lichaam – waaronder hersencellen – kunnen worden omgezet. Met behulp van de iPS-cellen kunnen onderzoekers bijvoorbeeld hersenmodellen ontwikkelen in het laboratorium en specifieke MS-gerelateerde processen nabootsen in kweek. De hersenmodellen kunnen vervolgens worden ingezet voor het testen van mogelijke nieuwe behandelingen. Met deze onderzoeken verwachten we beter inzicht te krijgen in de oorzaken en behandeling(en) van de verschillende beloopsvormen van MS.