De MSiPS Biobank biedt humane iPS-cellijnen aan voor wetenschappelijk onderzoek gericht op MS.

De iPS-cellijnen worden gegenereerd via non-integratieve herprogrammering (episomaal of Sendai) van perifere mononucleaire cellen verkregen uit het bloed van donoren met de verschillende beloopsvormen van MS (RR-, SP- of PP-MS). Beschikbare controle iPS-cellijnen zijn afkomstig van broers of zussen van de MS deelnemers die zelf geen MS diagnose hebben. Ook zijn er controle iPS-cellijnen beschikbaar van niet-verwante deelnemers zonder MS diagnose. Een overzicht van beschikbare cellijnen kan op verzoek opgestuurd worden (zie onder).

Houdt bij de aanvraag rekening met de volgende punten:

  • Alle iPS-cellijnen zijn verkregen op basis van ‘informed consent’ van de deelnemers en zijn expliciet bedoeld voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan MS.
  • Aanvraag van iPS-cellijnen gaat middels een onderzoeksaanvraag formulier. Deze aanvraag wordt intern getoetst alvorens kan worden overgegaan tot uitgifte van de cellijnen.
  • Aan het gebruik van de iPS-cellijnen zijn kosten verbonden en worden per cellijn verrekend.
  • Alle iPS-cellijnen zijn gekaryotypeerd, mycoplasma-vrij en getest op pluripotente markers (flow cytometry). Verdere karakterisering (embryoid body formation en immunocytochemie voor lineage markers) kan op aanvraag. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
  • Aanvragen buiten het UMCG kunnen alleen gehonoreerd worden onder voorwaarde van een Material and Data Transfer Agreement (MDTA).

Voor meer informatie over de iPS cellijnen en/of het onderzoeksaanvraag formulier gelieve een mail te sturen naar msips.biobank@umcg.nl

Alvast bedankt voor uw interesse.